Verkoop Groothandel

Adviseur van één van de grootste bloemen en planten exporteurs in Nederland bij de verkoop

Blumex is één van de grotere bloemen en plantenexporteurs in Nederland, met een van oudsher sterke positie in Oost Europa en Rusland. Enkele jaren geleden had de onderneming een nieuw pand betrokken op het veilingterrein in Aalsmeer, met een directe logistieke koppeling via de elektro hangbaan met de bloemenveiling Aalsmeer, Flora Holland. De onderneming beschikte over state-of-the-art sorteer- en verwerkingsinstallaties voor bloemen en planten die zeer efficiënte verwerking mogelijk maakte.

Echter, als gevolg van de economische crisis en het instorten van de Russische afzetmarkt was Blumex in de problemen gekomen. Doordat de omzet sterk was teruggelopen had het bedrijf onvoldoende schaal om zelfstandig voort te kunnen blijven bestaan en om die reden is de onderneming op zoek gegaan met behulp van SONAR Corporate Finance naar een koper.

Na onderhandelingen met meerdere partijen is met Dutch Flower Group tot overeenstemming gekomen over de verkoop van een deel van de activiteiten van Blumex via een doorstart. Dutch Flower Group is wereldwijd marktleider op het gebied van import, export, handel en marktontwikkeling van snijbloemen en planten en heeft een omzet van meer dan EUR 800 miljoen. De overname van Blumex betekent voor Dutch Flower Group een verdere versterking in specifieke deelmarkten en verdere uitbouw van haar leidende positie.