Fusies en overnames

SONAR Corporate Finance adviseert aandeelhouders en bedrijven bij een breed scala aan fusie- en overnametransacties, waaronder:
- Verkoop van de onderneming
- Strategische desinvesteringen
- Management Buy-Out transacties
- Acquisities
- Fusies & Joint Ventures
- Identificeren potentiële acquisitiekandidaten (search)
- Bedrijfswaarderingen

Vanwege de complexiteit van dergelijke transacties is kennis van zaken, ervaring en professionele begeleiding essentieel voor succes. SONAR Corporate Finance levert hierin toegevoegde waarde. SONAR Corporate Finance biedt maatwerk begeleiding, toegesneden op de onderneming, de wensen van de aandeelhouder(s) en de specifieke kenmerken van de sector.

Business Development | Kapitaal structurering